Tuesday, March 24, 2009

Rishton Ke Rakhav Men....... ( I )

Rishton ke
Rakhav men
Sahajta ka
Abhav kyon ?

Shabari ke
Joothe Bair
Khaye the
Ramlala ne,
Avtari ne
Nahin kiya
Antar koyi
Unch ka
Neech ka
Chhoot ka
Achhoot ka
Magar
Hamare sochon par
Is farq ka
Prabhav kyon ?
Rishton ke
Rakhav men
Sahajta ka
Abhav Kyon ?

No comments: