Thursday, May 14, 2009

Arpan

Tyag
Daan
Arpan
Teenon hi shabd
Hoten hai prateet
Samanarthak
Karten hain baat
Kuchh dene ki.

Tyaag men
Chhod deten hain
Swamitva apna
Nahin hai sankalp
Kiska hoga swamitva……..

Daan men bhi
Chhoda jata hai swamitav
Kintu utpann kiya jata hai
Kisi aaur ka swamitva
Dene wale ka haath
Rahta hai upar
Lene wale ka neeche
Yah unch neech la sakta hai
Tanik bhav
Ahamkar ka……………

Arpan men
Li jati hai vastu
Anjuri men
Kiya jata hai
Sahaj samarparn
Bhav hote hain anugrah ke
Paane wale ke prati
Shradha aevam
Samman se aot-prot…………….

Layen bhav
Sarvasva hai prabhu ka
Mera apna kuchh nahin
Swamitva ka bas
Bhram mujhe
Tera kar raha hun
Arpan tujhko
Karo mukt mujhe
Hey Prabhu !
Mithya mamatva se……………

(Geeta ke navam adhyay ke shlok 27 se prerit)

Prerak Shlok :

Yatkarosi yadasnasi
Yajjuhosi dadasi yat !
Yattapasyasi kaunteya tatkurusva
madarpanam !! 9/27 !!

Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti as an offering to me.
________________________________________________________________

No comments: