Saturday, May 30, 2009

Gyanarjan : By Nayeda

Yadi pipasa ho
Gyanamrit anupaan ki
Karen khoz
Anubhavi-gyani ki
Hokar vinayavanat
Payen sanidhya sudhijan ka
Kar prastut
Saadar jigyasa
Karen prarambh
Srijan ka………


(Geeta ke chouthe adyay ka chhountisava shlok hai : “tadviddhi pranipatena pariprasnena sevaya. ! upadeksyanti te gyanam gyaninastattvadarsinah !!.....
That wisdom can be acquired through humble resignation, significant queries, and by rendering service to the wise who have realized the truth. They in turn will impart wisdom unto you…….Vishay ke gahan adhyayan ke saath aacharan ka vyavharik anubhav hone par hi vyakti shikshak ki aharta prapt kar sakta hai. Aise hi vyakti ko gyani aevam anubhavi mana ja sakta hai gyanarjan ke udeshya se.)

No comments: