Tuesday, September 30, 2008

Arahata : Dhammpad se-------Nayeda

Prerak Sutra:
Santam Tassa Manam Hoti, Santam Vaacha cha Kamma cha,
Sammaa danna Vimuttassa, Upasanassa Tadino.
--------------Gautam Budh.
******************************************************************

Maan Mastisk ho
Shant
Satya
Sakaratmak
Shudh.

Vachan ho
Satya
Sakaratamk
Shudh.

Kriya kalap ho
Sakaratmak
Shudh.

Wahi hai
Mukt...........
Wahi hai
Sant.........
Wahi hai
Sadhu-manav.


(Jeewan ko vriksha ke roop men lete hain, charitra ka tana, sambandho ki shakhayen,
kathan ke pushp tatha kriyaon aur parinamon ke phalon ko lekar vikshit hai yah vriksha jo shudh udeshyay ke beej se utpann hai. Aatmiya anubhootiyon, madhur sambandhon, va meaningful activities ke liye sahyogi honge pavitra vichar,vachan aur
kriya kalap.)

No comments: