Tuesday, September 30, 2008

Jagrookta:Dhammpad se-----Nayeda

Prerak Sutra:
Appamatto pamattesu;Suttesu bahu jaagaro,
Abalassamva seeghasso;Hitvaa yaatisumedhaso.
------------Gautam Budha

*********************************************************


Hona hai
Tujhe
Jagrook
Aasawdhan
Manavon
Men……………

Rahana hai
Tujhe
Sajag
Supt
Manavon
Men……………

Tvarit
Ashav
Rahe
Agrani
Manthar-gati
Ashvon se………….

Jagrit
Medhavi
Nar-nari
Hote Hai
Agragami
Jeevan Men…………


Jagrookta ya apramad ka matlab hai 'present moment' ki happening ka pura pura ilm (jankari) aur usse pahile, uske darmiyan aur uske baad ki 'activeness'.

No comments: