Tuesday, September 30, 2008

Khuda Behisab Deta Hai : Nayeda

Chasm na ho magar pyare, khuda to khwab deta hai.
Bhala ho ya koi bura, khuda behisab deta hai..

Jindagi jeena jaise bhi, to jee lo khushgirami se,
Woh chubhte khar deta hai, to khile gulab deta hai.

Garam tapati dhoop men parishan hona hai bewajib,
Sahra ki tapish men bhi woh chhaon-o-aab deta hai.

Nafrat ki is himakat se girate rahte ho kyon khud ko,
Khuda insan ko mohabbat ka mahaj rabab deta hai.

Khudi ko ibadat men buland kar pata hai jo banda,
Khuda us wali allah ko, sar subha apna adab deta hai.

Bhatkata hai tu rahon men, zustzu ars-e-nashin ki hai,
Woh basata hai dilon men hi, sada-e-jawab deta hai.

Chasm=eyes. Khwab=dreams.Khushgirami=enchanting gait. Khar=thorn Sahra=desert Aab=water Chhaon=shadow Himakat=foolishness Rabab=a stringed musical instrument.Ibadat=prayer Buland=elevate Zustzu=search Ars-e-nashin=God who lives in sky.Sada=call Jawab=reply

No comments: