Tuesday, September 30, 2008

Vijay : Dhammpad Se-------Nayeda

Prerak Sutra :
Yo Sahassam Sahassena, Sangaame Manuse jine,
Ekamacha Jeyyam Attaanaanaam, Sa Ve Sangaama Juttamo.
-------------------Gautam Budh
____________________________________________________________________

Vijay
Sahsra janon par hai
Shresta.

Vijay
Sahsra samaron ki hai
Shresthatar.

Vijay
Swayam par hai
Shresth-tam.

Vijay
Nij Atma par hai
Sarvopari
Shresth-tam.

(Atamvijay ke mayne hai: Apne mastisk, chetna, kamna va awashyaktaon par vijay. Swachhand kamnaon ki purti arambh men 'swaragiya jaisa lagne wala' sukh deti hai kintu uski nishpatti deti hai narkiya peeda. Swachhand kamanaon ko sajagta se talna shuru men kasthdayak sa lagne par bhi anandpurna parinam deta hai........dar-asal humen avashyaktaon aaur swachhand kamnaon ko apne sandarbh men dekhna hota hai...aaur thoda thahar kar makool faisla lena hota hai. Humen apni 'priorities' ka khayal hamari gatividhiyon ko sampadit karne ke muatallik karna hota hai.
Aek aantrik vijay (Atam-vijay) behtar hai hazaron bahri vijayon se )

No comments: