Tuesday, September 30, 2008

Bhramar Aaur Pushp : Dhammpad Se---Nayeda

(Dhammapada Gautam Budh ki bhavnaon,vicharon aevam sidhanto ka anupam sangraha hai. In men se chun kar kuchh gyan maniyon ko aap ke saath, samay samay par, share karna chahungi--------Aaj Shubharamabh)
*******************************************************************

Le leta hai
Raas
Sugandh
Aevam Parag,
Mandarata
Gata
Prasann
Bhramar
Kiye bina koi kshati,
Hanste-gate
Khile Pushp ko.

Dekho maitri
Unki................

Akshat rahta hai
Pushp
Prafullit
Vikasit
Hare Bhare
Udyan men.
Liye wahi
Ranag
Saurabh aaur
Saundarya.

No comments: