Monday, September 29, 2008

Samarthan : Aek Chintan----Ankit

Meri chahna hai ki
Mein karun samarthan
Apne mitron ka--
Unaki bhoolon men bhi.
Kintu mujhe hona hai
Spast aur
Swayam se
Pratibaddh ki,
Mein kar raha hun
Samarthan
Mitron ka
Na ki
Bhoolon ka.

No comments: