Monday, September 29, 2008

Purnta : Nayeda

Ishvashyopnishad ka aarambh 'Shanti Path' se hota hai jo apne aap men ek gudh darshan hai.

SHANTI PATH:

Aum purnamad: purnamidam puranat purnamudchyte !
Purnasya purnamaday purnamevavshishyte !!

BHAWANUWAD KA PRAYAS:

Parmatama bhi pura,
Yah sansar bhi pura,
Sansar upaja hai pramatma se,
Pure se pura nikaljaye, bachta hai pura,
Sansar nikale bhi to prabhu hai pura,
Aur yah sansar bhi nahin adhura.

Aek deepak ki lou,
Jud ke dusre diye ki lou se,
Kar deti hai use bhi alokit,
Lou ki damak dekar bhi,
Pratham Deep rehta prakashit,

Pure Se pura nishkashit,
Shesh hai jo, nahin adhura,
Vishva ko nij se upaja,
Parmatma tathapi pura.

1 comment:

Anonymous said...

We are wondrously made with fantastic healing capabilities.


Look into my blog - flex belt reviews